Xin giấy phép xây dựng cho công trình có nhiều hạng mục

Hỏi: Hiện chúng tôi đang thực hiện một công trình với nhiều hạng mục khác nhau. Vậy việc xin giấy phép xây dựng sẽ làm cho toàn bộ công trình hay phải xin đối với từng hạng mục riêng lẻ?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý Luật sư. Xin cảm ơn!

vothanhtam@…

Luật sư tư vấn:

giay phep 391c
Việc cấp giấy phép xây dựng cho từng hạng mục công trình hay cho toàn bộ dự án là do chủ đầu tư yêu cầu.

Đối với trường hợp của bạn, cơ quan chức năng sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với toàn bộ công trình hoặc cấp giấy phép cho từng công trình riêng lẻ theo yêu cầu từ phía chủ đầu tư sở hữu công trình phải xin giấy phép xây dựng.

Điều 10 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đã nêu đầy đủ nội dung Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với dự án mà chủ đầu tư cần chuẩn bị.

Ngoài ra, khi thực hiện xây dựng dự án, chủ đầu tư (tư nhân) phải có nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu về tính khả thi đầu tư xây dựng, trừ những trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và nhà ở riêng lẻ đúng theo quy định tại Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *