Chuyển nhượng căn nhà duy nhất và cách tính thuế thu nhập cá nhân

Hỏi: Bố mẹ tôi được mua hóa giá ngôi nhà thuộc quyền quản lý của nhà nước theo nghị định 64 vào năm 2015. Đây cũng là căn nhà duy nhất gia đình tôi ở từ thời điểm trước ngày giải phóng đến khi hóa giá.

Bố mẹ tôi đã bán căn nhà khi được cấp sổ đỏ và phải đóng khoản thuế thu nhập cá nhân, trong khi theo thông tin tôi biết thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán căn nhà duy nhất. Nhưng khi đến chi cục thuế quận để hỏi thì đơn vị này lại giải thích rằng, ngôi nhà chỉ không bị tính thuế khi có thời gian cấp sổ đỏ từ 281 ngày trở lên.

Liệu cách tính thuế thu nhập cá nhân mà chi cục thuế quận giải thích như trên có đúng với quy định của pháp luật không? Trường hợp không đúng thì bố mẹ tôi có được phép nhận lại khoản tiền đóng thuế thu nhập cá nhân không? Và thủ tục thực hiện như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư.

Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Các khoản thu nhập nằm trong diện miễn thuế đã được nêu rõ tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 2012. Cụ thể:

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

luat fedf
Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Nghị Định 65/2013/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về quy định trên. Theo đó, những điều kiện mà cá nhân cần phải đáp ứng khi thực hiện chuyển nhượng nhà ở duy nhất, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này là:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất ở sẽ được xác định dựa theo giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất ở. Tính chính xác của cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng khi kê khai sẽ do chính đối tượng này chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan thẩm quyền phát hiện ra những sai lệch trong thông tin kê khai, người chịu trách nhiệm kê khai sẽ không được miễn thuế mà còn bị xử lý theo đúng luật định.

Đối với trường hợp của gia đình bạn, Thông tư 92/2015/TT-BTC Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC có quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung tiết b.1.2 điểm b khoản 1 Điều 3

“b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi.”

Vì bạn không nói cụ thể bố mẹ bạn bán căn nhà sau thời gian được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bao nhiêu ngày, nên bạn có thể dựa theo nội dung quy định nêu trên để tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *